Laser là gì?

Laser là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích, là nguồn ánh sáng nhân tạo thu được nhờ sự khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ phát ra khi kích hoạt cao độ các phần tử của một môi trường vật chất tương ứng.

Laser đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Trong

Ứng dụng trọng quân sự vũ khí, Ứng dựng trong công nghiệp cơ khí, Ứng dụng trong

  • Quang học truyền dẫn
  • Quân sự – Vũ khí
  • Sản xuất công nghiệp nặng – công nghiệp nhẹ
  • Trong y học – sinh học

Trả lời

Your email address will not be published.

Post comment