Showing all 3 results

MÁY KHẮC LASER – UV

Loại nguồn Laser: UV

Công suất: 5; 7; 10W

Nguồn cung cấp: USA, EU, Nhật Bản, Trung Quốc

Bước sóng: 355nm

Khung giá đỡ: Hợp kim nhôm

MÁY KHẮC LASER – FIBER

Loại nguồn Laser: Fiber

Công suất: 30W; 50W

Nguồn cung cấp: USA, EU, Nhật Bản, Trung Quốc

Bước sóng: 10.64µm

Khung giá đỡ: Hợp kim nhôm

Kích thước: 340mm x 290mm x 1200mm

Khối lượng: 62.5kg

MÁY KHẮC LASER – CO2

Loại nguồn Laser: CO2

Công suất: 30W; 60W

Nguồn cung cấp: USA, EU, Nhật Bản, Trung Quốc

Bước sóng: 10.64µm; 10.20µm; 9.3µm;

Khung giá đỡ: Hợp kim nhôm

Kích thước: 780mm x 340mm x 1200mm

Khối lượng: 70kg

 

Liên hệ : 0948 081 552